REFERENCIE

Zoznam zákazníkov, ktorí využili naše upratovacie služby. Zaraďte sa medzi našich spokojných zákazníkov aj vy.
Viac informácií o našich upratovacích službách nájdete tu »»

 

TEPOVANIE

 1. Slovenská pošta a.s. Trenčianske Teplice - tepovanie kobercov
 2. Slovenská pošta a.s. Žilina - tepovanie kobercov
 3. Fond národného majetku Bratislava - tepovanie kobercov a stoličiek
 4. Mestský úrad Banská Bystrica , kancelárie primátora - tepovanie kobercov
 5. MINISTRY of FUN, Banská Bystrica - tepovanie kobercov a boxov
 6. Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici - tepovanie závesov vo výškach
 7. Mestský úrad vo Zvolene, sekretariát primátora - tepovanie kovercov
 8. Slovenské združenie telesnej kultúry v Banskej Bystrici -tepovanie kobercov
 9. Slovenská inovačná a energetická agentúra v Banskej Bystrici -tepovanie kobercov
 10. Sírius Club, Brezno - tepovanie kobercov a boxov
 11. Hotel & Restaurant Fuggerov Dvor, Selce - tepovanie kobercov
 12. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Zvolen - tepovanie kobercov a kresiel
 13. KOBIT SK, Dolný Kubín - tepovanie kobercov
 14. Právnicka fakulta, UMB v Banskej Bystrici, veľká a malá prednášková sála - tepovanie stoličiek
 15. Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici - tepovanie kobercov, stoličiek, postelí
 16. Mestský úrad v Banskej Bystrici, svadobná sála - tepovanie kobercov a stoličiek
 17. Mestský úrad v Detve, svadobná sála - tepovanie kobercov a stoličiek
 18. Štátna opera v Banskej Bystrici - tepovanie kobercov a kresiel
 19. Mestský úrad vo Zvolene, zasadačka - tepovanie kobercov a stoličiek
 20. Generali Slovensko, Banská Bystrica a Zvolen - tepovanie kobercov
 21. Hotel Rohozná - tepovanie kobercov
 22. Pobočky ČSOB Bánk na strednom Slovensku - tepovanie kobercov a stoličiek
 23. Tepovanie kobercov v ďalších firmách a organizáciach v rámci Slovenska
 24. STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM v Banskej Bystrici - tepovanie
 25. APIS spol. s r.o. , Banská Bystrica - tepovanie
 26. Národná banka Slovenska, Expozitúra Banská Bystrica - tepovanie
 27. KOVA, s.r.o. , Badín - tepovanie
 28. PROGRES - HL, s.r.o. ,Banská Bystrica - tepovanie a čistenie interéru auta
 29. Secret Caffe, s.r.o. , Banská Bystrica - tepovanie
 30. Slovenská pošta a.s. Oblastné riaditeľstvo pôšt , Nitra - tepovanie
 31. Slovenská pošta a.s. Centrum vzdelávania, Belušské Slatiny - tepovanie
 32. EVIS - A, s.r.o. , Banská Bystrica - tepovanie kobercov
 33. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš - tepovanie kobercov
 34. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Lučenec - tepovanie kobercov
 35. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Martin - tepovanie kobercov
 36. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Turčianske Teplice - tepovanie kobercov
 37. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota - tepovanie kobercov
 38. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Čadca - tepovanie kobercov
 39. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Žilina - tepovanie kobercov
 40. Allianz - Slovenská poisťovňa, pobočka Žiar nad Hronom - tepovanie kobercov
 41. VIMAR , Slovenská Ľupča - tepovanie kobercov
 42. Š - STRECHY, spol. s r.o. , Banská Bystrica - tepovanie kobercov
 43. Horský hotel Bartoška , Čremošné - tepovanie kobercov
 44. SOFTIP, a.s. , Europa Business Center , Banská Bystrica - tepovanie kobercov

Tepovanie kobercov v ďalších firmách a organizáciach v rámci Slovenska

 


PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE

 1. Nebotra s.r.o. Banská Bystrica
 2. creoneo s.r.o. Banská Bystrica
 3. ACCORD stavebná kancelária,s.r.o Banská Bystrica
 4. LARA BAGS Banská Bystrica
 5. Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
 6. MINISTRY of FUN, Banská Bystrica
 7. R A D I X, Banská Bystrica
 8. Sírius Club, Brezno
 9. AKORD, Banská Bystrica
 10. Spann - EXIM, s.r.o. , Banská Bystrica
 11. AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. , Banská Bystrica
 12. BENAC s.r.o. , Banská Bystrica
 13. Ďalšie firmy a organizácie v rámci Banskobystrického kraja
 14. Upratovanie v domácnostiach v rámci Banskobystrického kraja

 


JEDNORÁZOVÉ UPRATOVANIE

 1. Bytový dom , Cikerova 9 , Banská Bystrica - kompletné upratovanie po stavebných prácach
 2. Fast Plus Planeo, Nákupné centrum Zvolen - strojové čistenie dlažby po starom znečistení
 3. Obchodné priestory , Mládežnícka 8 , Banská Bystrica - kompletné upratovanie po stavebných prácach
 4. Ekonomická fakulta Banská Bystrica , slávnostná aula - kompletné upratovanie po stavebných úpravách
 5. TESCO Expres, Strieborné Námestie , Banská Bystrica - kompletné upratovanie po stavebných úpravách
 6. Prior obchodný dom, Banská Bystrica - upratovanie po stavebných prácach
 7. Relaxačné centrum Wellnes - Fuggerov Dvor, Selce - strojové čistenie dlažby po vodnom kameni
 8. Národná banka Slovenska, Expozitúra Banská Bystrica - umývanie okien
 9. Technické služby, Žiar nad Hronom - kompletné upratanie po starom znečistení
 10. KERAMOS, Banská Bystrica - strojové čistenie dlažby po stavebných prácach
 11. MINISTRY of FUN, Banská Bystrica - upratovanie po stavebných prácach
 12. Polyfunkčný dom, Rázusová ulica v Banskej Bystrici - umývanie okien vo výškach
 13. Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici - strojové čistenie parkiet po starom znečistení
 14. Štátna opera v Banskej Bystrici - upratovanie po stavebných prácach
 15. Relaxačné centrum Wellnes - Fuggerov Dvor, Selce - upratovanie po stavebných prácach
 16. Relaxačné centrum Wellnes - Fuggerov Dvor, Selce - umývanie okien vo výškach
 17. Spoločenstvo 64 VB - Moskovská , Banská Bystrica - Umývanie okien
 18. Slovenská agentúra životného prostredia - Umývanie okien
 19. Slovenská sporiteľňa a.s., Banská Bystrica - Upratovanie po stavebných prácach
 20. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Pobočka Zvolen - Umývanie okien
 21. EXIM - TECH, s.r.o. , Banská Bystrica , kompletné upratovanie po stavebných prácach
 22. Múzeum mincí a medailí , kostol sv. Kataríny , Kremnica - kompletné upratanie po stavebných prácach vo výškach
 23. Relaxačné centrum Wellnes - Fuggerov Dvor, Selce - strojové čistenie dlažby po vodnom kameni
 24. LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. , Krupina - strojové čistenie liatej podlahy po lepidle
 25. SOFTIP, a.s. , Europa Business Center , Banská Bystrica – umývanie okien
 26. ORGA - TRADE a.s. , Banská Bystrica - čistenie parkiet po zvyškoch lepiacych pások na kobercoch

Upratovanie po stavebných prácach v ďalších firmách v rámci Banskobystrického kraja a domácnostiach